بخش آب
1391/07/04 15:43:00
در پایان سال آبی 91 - 90؛
ذخایر آب سدهای گلستان بیش از 100 میلیون مترمکعب افزایش یافت
در استان گلستان 13 سد در حال بهره برداری موجود است که حجم کل مخزن این سدها 286 میلیون مترمکعب است.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان از افزایش بیش از 100 میلیون مترمکعبی ذخایر آب سدهای این استان در پایان سال آبی 91 - 90 خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "یحیی لطفی" گفت: حجم کل آب موجود در سدهای گلستان در پایان سال آبی 91 - 90 به 146 میلیون مترمکعب و درصد آبگیری مجموع سدهای این استان به بیش از 51 درصد رسید.
وی افزود: این در حالی است که حجم کل آب موجود در سدهای گلستان در پایان سال آبی 90 - 89 حدود 42 میلیون مترمکعب و میزان آبگیری سدهای این استان 15 درصد گزارش شده بود.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب آبگیری مخازن سدها در آغاز سال آبی 92 -91، عنوان کرد: هم اکنون در حوضه گرگانرود سد بوستان 61 درصد، سد گلستان 49 درصد و سد وشمگیر 26 درصد حجم مخزن آب دارند.
مدير دفتر بهره‌برداري و نگهداری از تاسیسات آبی شركت آب منطقه‌اي گلستان تصریح کرد: در حوزه قره سو، سد کوثر به میزان 53 درصد آبگیری داشته است که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد. 
در استان گلستان 13 سد در حال بهره برداری موجود است که حجم کل مخزن این سدها 286 میلیون مترمکعب است.

  • خبرنگار: زهرا خورشیدکلائی
  • منتشر کننده: fallah