بخش آب
1391/07/02 16:59:00
مجري طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب خبر داد:
نصب نخستين فنس بوم جمع آوري مواد نفتي و جامد در درياچه سد اميركبير
سازه فنس بوم تا پيش از اين در سطح درياهاي جنوبي و شمالي كشور استفاده مي شد كه با توجه به نيازها و حساسيت هاي آبي در سدهاي زیرپوشش شركت آب منطقه اي تهران، اين سازه براي نخستين بار در ورودي درياچه سد اميركبير (كرج) نصب شد.

مجري طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران گفت:‌ براي نخستين بار در سطح كشور، سازه فنس بوم با هدف جلوگيري از آلودگي آب با مواد نفتي و زاید جامد در ورودي درياچه سد اميركبير نصب شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، دكتر "محسن اسلامي زاده" ‌اظهار داشت:‌ سازه فنس بوم تا پيش از اين در سطح درياهاي جنوبي و شمالي كشور استفاده مي شد كه با توجه به نيازها و حساسيت هاي آبي در سدهاي زیرپوشش شركت آب منطقه اي تهران، اين سازه براي نخستين بار در ورودي درياچه سد اميركبير (كرج) نصب شد.
اسلامي زاده با تاكيد بر اينكه عوامل متعددي در آلودگي منابع آب شرب دخيل است، تصريح كرد:‌ با توجه به شرايطي كه در حوضه هاي آبريز وجود دارد، تنوع اين آلودگي ها متغير و متفاوت است اما در تهران يكي از منابع مهم آلودگي حضور گردشگر و مناطق گردشگري به خصوص در اطراف رودخانه هاست.
وي با بيان اينكه اين مسئله به دليل نبود متولي مشخص، می تواند به يكي از ظرفيت هاي ايجاد آلودگي تبديل شود، افزود:‌ ايجاد مواد زاید جامد در حاشيه منابع آبي، مي تواند آلودگي سطح درياچه ها را سبب شود كه به ويژه با وقوع سيلاب در بالادست، اين مواد به سمت درياچه حركت كرده و ضمن ايجاد آلودگي مناظر زشتي را در محيط زيست برجاي خواهد گذاشت.
مجري طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران يكي ديگر از منابع آلاينده آب را وجود مواد فسيلي همچون نفت و گازویيل ذكر كرد و گفت:‌ در مناطقي كه سامانه گرمايش از نوع مواد فسيلي مايع مانند نفت و گازویيل است، شكستگي و يا نشت اين مواد مي توانند آلودگي آب را دامن بزنند.
اسلامي زاده ادامه داد: بر اين اساس و به منظور كنترل اين دو عامل مهم در سطح حوزه سد اميركبير، سازه فنس بوم در ورودي درياچه سد نصب شده است كه با قطع جريان هاي سطحي، تمام آلودگي هاي احتمالي از مواد جامد و يا نفتي محبوس شده و سپس با ابزار مناسب جمع آوري مي شوند و در نهايت از ورود اين مواد به مجاري آب ها جلوگيري به عمل مي آيد.
به گفته وي، هزينه طراحي و راه اندازي اين فنس بوم در حدود يك ميليارد و 400 ميليون ريال بوده كه در مدت چهار ماه به دست متخصصان داخلي اجرايي شده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد:‌ مهمترين وظيفه شركت آب منطقه اي تهران حركت در جهت حفاظت از منابع آب و پيشگيري از آلودگي هاي احتمالي است و نصب این فنس بوم نيز به همين منظور صورت مي گيرد.

  • خبرنگار: سید بهنام اخوت پور
  • منتشر کننده: fallah