بخش آب
1391/07/02 01:10:00
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران خبر داد:
پايان سال آبي 91 - 90 با 205 ميليمتر بارندگي
بارش 205 میلیمتری در سال آبی گذشته (مهرماه 90 تا شهريور 91) در مقایسه با سال آبی پيش از آن چهار درصد افزايش و در قياس با دوره مشابه درازمدت 17 درصد كاهش یافته است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران حجم بارش های کشور را در پايان سال آبي 91 - 90، 205 ميليمتر اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس "محمد حاج رسوليها" امروز (يكشنبه) در نشست شوراي آب وزارت نيرو، درحالي حجم بارش های کشور را از ابتدای سال آبی گذشته (مهرماه 90) تا پايان شهريورماه امسال، 205 میلیمتر اعلام كرد كه اين ميزان در سال آبي گذشته 198 ميليمتر بوده است.
به گفته وی، در آخرین هفته سال آبی 91 - 90، یک میلیمتر بارندگی در کشور گزارش شده است.
وي تصريح كرد: بارش 205 میلیمتری در سال آبی گذشته (مهرماه 90 تا شهريور 91) در مقایسه با سال آبی پيش از آن چهار درصد افزايش و در قياس با دوره مشابه درازمدت 17 درصد كاهش یافته است.
حاج رسوليها اضافه كرد: حجم بارش ها در پايان سال آبي 90 - 89 و دوره درازمدت 43 ساله به ترتیب 198 و 247 میلیمتر ثبت شده بود.
به گفته وي، در پایان سال آبي 91 - 90، بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه راميان گلستان با 123 درصد و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه سد مهران ايلام با 88 درصد اختصاص داشته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah