بخش آب
1391/07/01 15:20:00
بازخوانی کتاب اول وزارت نیرو؛ (7)
تحقق 85 درصدي افزايش ظرفيت آب تنظيمي سدهاي كشور
براساس بند "2" کتاب اول، وزارت نیرو به "افزايش ظرفيت آب تنظيمي سدهاي كشور با مهار آب‌هاي سطحي به ميزان 10 ميليارد مترمكعب با اتمام 70 سد در حال احداث" متعهد شده است.

مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو از تحقق 85 درصدي افزايش ظرفيت آب تنظيمي سدهاي كشور خبر داد.
مهندس "سيداسدالله اسداللهي" امروز (شنبه) در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، درخصوص ميزان تحقق بند "2" كتاب اول وزارت نيرو، اظهار داشت: بر اساس این بند، وزارت نیرو به "افزايش ظرفيت آب تنظيمي سدهاي كشور با مهار آب‌هاي سطحي به ميزان 10 ميليارد مترمكعب با اتمام 70 سد در حال احداث" متعهد شده است.
اسداللهي سد‌ها را يكي از زيرساخت‌هاي مهم در بخش آب عنوان كرد و گفت:سدها در تأمين نيازهاي آبي، مصارف مختلف شرب، صنعت، كشاورزي و مخازن ذخيره آب نقش مهمي را دارند.
وي افزود: كشور ما در اقليم خشك و نيمه‌ خشك واقع شده‌ است و الگوي زماني و مكاني بارش‌ منطبق بر الگوي مصارف نيست.
اسداللهي با بيان اينكه در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، احداث سدها و افزايش ظرفيت آب تنظيمي جايگاه ويژه‌اي دارد، گفت: مهار آب‌هاي خروجي از كشور به عنوان يكي از پنج بند سياست‌هاي كلي نظام در بخش آب، جايگاه ويژه‌اي در برنامه‌ريزي‌هاي بخش آب دارد.
وي افزود: احداث سدها در چارچوب رعايت حقابه ساير كشورها براي مهار آب موجب مي شود از منابع آبي كشور حداكثر استفاده شود.
وي ادامه داد: در راستاي اجرايي كردن بند دو كتاب اول در سال 89، شش سد با ظرفيت مخزن 6/686 ميليون مترمكعب و ظرفيت آب تنظيمي 29/751 ميليون مترمكعب به بهره‌برداري رسمي رسيده است.
وي ادامه داد: همچنين دو سد (كما‌ل صالح و كارون 4) نيز با ظرفيت آب تنظيمي سه میلیارد و 765 ميليون مترمكعب آماده بهره‌برداري شدند كه در مجموع در سال 89، حدود 75 درصد از اهداف پيش‌بيني شده محقق شده است.
اسداللهي با اشاره به كار، تلاش و همت تلاشگران عرصه سدسازي در سال 90 گفت: در سال گذشته ضمن برگزاري جشن خودكفايي صنعت سدسازي در كشور همزمان با بهره برداری از سد كارون 4، 11 سد بزرگ با ظرفيت حجم 3002 ميليون مترمكعب به بهره‌برداري رسيد.
وي اضافه كرد: همچنين چهار سد ديگر نيز با ظرفيت حجم مخزن 243 ميليون مترمكعب و ظرفيت آب تنظيمي 2/140 بيش از 95 درصد پيشرفت داشته‌اند كه به دليل قرارگيري در پروژه‌هاي مهر ماندگار، بهره برداری رسمي آنها به سال جاري (91) موكول شده است.
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو با بيان اينكه اهداف پيش‌بيني شده در سال 90 به لحاظ ظرفيت آب تنظيمي 100 درصد محقق شده ‌است، گفت: در سال 90، هشت سد با ظرفيت حجم مخزن افزون بر هفت میلیارد و 900 ميليون مترمكعب آبگيري شد.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah