بخش آب و فاضلاب
1391/07/02 13:27:00
در 5 ماهه نخست سال جاری محقق شد؛
واگذاري بیش از 12 هزار انشعاب آب و فاضلاب در خوزستان
با واگذاري هشت هزار و 972 فقره انشعاب آب و سه هزار و 777 فقره اشتراك فاضلاب از ابتداي سال جاري، تعداد انشعاب های واگذار شده شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان تا پايان پنج ماهه امسال به 555 هزار و 954 فقره انشعاب آب و 189 هزار و 34 فقره انشعاب فاضلاب رسيد.

سرپرست شركت آب و فاضلاب خوزستان از واگذاری بیش از 12 هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان در پنج ماهه نخست سال جاري خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدعلی صنیعی نژاد" گفت: با واگذاري هشت هزار و 972 فقره انشعاب آب و سه هزار و 777 فقره اشتراك فاضلاب از ابتداي سال جاري، تعداد انشعاب های واگذار شده شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان تا پايان پنج ماهه امسال به 555 هزار و 954 فقره انشعاب آب و 189 هزار و 34 فقره انشعاب فاضلاب رسيد.
وي با بيان اينكه 100 درصد جمعيت شهري استان زیرپوشش خدمات آب و 38 درصد زیرپوشش خدمات فاضلاب هستند، ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری 17 کیلومتر از شبکه آب و شش کیلومتر از شبکه فاضلاب خوزستان اصلاح و بازسازی شده است.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، 67 کیلومتر توسعه شبکه آب و 11 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب در شهرهاي استان صورت گرفته است، طول شبکه آب خوزستان را در زمان حاضر شش هزار و 361 کیلومتر و طول شبکه فاضلاب خوزستان را یکهزار و 930 کیلومتر اعلام کرد.

  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah