بخش آب
1391/06/29 02:11:00
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شد؛
كاهش 10 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای خوزستان
حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان 9 ميليارد و 931 ميليون مترمكعب ثبت شده است.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهاي استان خوزستان 10 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال كاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان 9 ميليارد و 931 ميليون مترمكعب ثبت شده است.
حجم آب موجود در مخازن سدهاي خوزستان در مدت مشابه سال آبي گذشته، 11 ميليارد و 79 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. 
در زمان كنوني بيش از 60 درصد از حجم مخزن سدهاي مسجدسليمان، شهيد عباسپور، كارون 4 و مارون در استان خوزستان از آب پر شده است.
بر اساس اين گزارش، هم اکنون 97 درصد از حجم مخزن سد مسجد سليمان، 63 درصد از حجم مخزن سد مارون، 62 درصد از حجم مخزن سد شهيد عباسپور و 78 درصد از حجم مخزن سد كارون 4 از آب پر شده است.
بر اين اساس حجم آب موجود در مخزن سدهاي مسجدسليمان، شهيد عباسپور، كارون 4 و مارون هم اکنون به ترتيب 253 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 501 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 703 ميليون مترمكعب و 747 ميليون مترمكعب گزارش شده است.
همچنين در زمان كنوني 51 درصد از حجم مخزن سد كارون 3، 46 درصد از حجم مخزن سد گتوند و 39 درصد از حجم مخزن سد دز از آب پر شده است.
حجم آب موجود در مخزن سدهاي كارون 3، گتوند و دز به ترتيب يك ميليارد و 400 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 895 ميليون مترمكعب و يك ميليارد و 106 ميليون مترمكعب است.
همچنين در زمان كنوني 18 درصد از حجم مخزن سد جره، 16 درصد از حجم مخزن سد كرخه و 13 درصد از حجم مخزن سد سيمره از آب پر شده است.
حجم آب موجود در مخزن سدهاي جره، كرخه و سيمره به ترتيب 46 ميليون مترمكعب، 854 ميليون مترمكعب و 425 ميليون مترمكعب است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah