بخش آب
1391/06/29 14:50:00
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران خبر داد:
حجم بارش هاي مرداد ماه در رتبه سي و دوم 44 سال اخير
حجم بارش هاي مرداد ماه سال جاري دو ميليمتر بوده و در 44 سال اخیر متوسط بارش های کشور در ماه های مرداد 2/3ميليمتر ثبت شده است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: حجم کل ریزش های جوی در مردادماه سال جاري در رتبه سي و دوم بارش های ماه مشابه 44 سال اخیر قرار گرفت.
مهندس "محمد حاج رسوليها" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، حجم بارش هاي مردادماه سال جاري را دو ميليمتر اعلام كرد.
به گفته وی، در 44 سال اخیر متوسط بارش های کشور در ماه های مرداد 2/3 ميليمتر ثبت شده است.
حاج رسوليها گفت: ميزان بارش ها در مهرماه سال گذشته در رتبه هفدهم، در آبان ماه 90 در رتبه سوم و آذرماه پارسال در رتبه شانزدهم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
وی افزود: ميزان بارش ها در دي و بهمن ماه سال پيش در رتبه سي ام و بارش در اسفندماه پارسال در رتبه سي و سوم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
به گفته وي، ميزان بارش ها در فروردين ماه سال جاري در رتبه سي و سه، بارش در ارديبهشت ماه امسال در رتبه سي و پنجم و بارش در خردادماه امسال در رتبه سي و چهارم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
حاج رسوليها اظهار داشت: ميزان بارش ها در تيرماه سال جاري نیز در رتبه سي و دو 44 سال اخیر گزارش شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah