بخش آب
1391/06/28 11:35:00
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران خبر داد:
کاهش بیش از 700 ميليون مترمکعبی حجم روان آب های کشور
حجم روان آب هاي سطحي كشور در مردادماه سال جاري در رتبه سي و سوم ماه مشابه 44 سال اخیر قرار گرفت.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از کاهش بیش از 700 ميليون مترمکعبی حجم روان آب های کشور در مردادماه امسال در مقایسه با زمان مشابه متوسط درازمدت خبر داد.
مهندس "محمد حاج رسوليها" امروز (سه شنبه) در گفت و گو با پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، حجم كل روان آب هاي سطحي كشور در مردادماه سال جاري را دو ميليارد و 791 ميليون مترمكعب اعلام كرد.
به گفته وی، در 44 سال اخیر متوسط حجم كل روان آب هاي سطحي كشور در ماه های مرداد سه ميليارد و 515 ميليون مترمكعب ثبت شده است.
وی گفت: حجم روان آب هاي سطحي كشور در مردادماه سال جاري در رتبه سي و سوم ماه مشابه 44 سال اخیر قرار گرفت.
حاج رسوليها اظهار داشت: حجم جریان های سطحی در مهرماه سال گذشته در رتبه چهلم، در آبان ماه 90 در رتبه 24 و آذرماه پارسال در رتبه 37 ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
به گفته وي، حجم جریان های سطحی در دي ماه سال پيش در رتبه 42، در بهمن ماه سال 90 در رتبه 40 و حجم جریان های سطحی در اسفندماه پارسال در رتبه چهل و سوم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
وی افزود: حجم جریان های سطحی در فروردين ماه سال جاري در رتبه 39 و حجم جریان های سطحی در ارديبهشت ماه امسال در رتبه سي و پنجم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
به گفته وي، حجم جریان های سطحی در خردادماه در رتبه 36 و در تيرماه سال جاري در رتبه 35 ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah