بخش آب
1391/06/28 11:46:00
در مقایسه با سال آبی گذشته گزارش شد؛
كاهش 56 درصدي حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود
در زمان کنونی 16 درصد حجم مخزن سد زاينده رود از آب پر شده است.

حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون، 56 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون با 56 درصد كاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 203 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در دوره مشابه سال آبی گذشته 458 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 7/879 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته شش درصد كمتر است.
حجم آب ورودی به مخزن سد زاينده رود در زمان مشابه سال آبی گذشته افزون بر 940 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.
همچنین در زمان کنونی 16 درصد حجم مخزن سد زاينده رود از آب پر شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah