بخش آب
1391/06/29 10:36:00
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شد؛
افزایش 30 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران
حجم آب خروجي از مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به دو ميليارد و 69 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 452 میلیون مترمکعب بيشتر است.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهاي تهران 30 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تهران 864 ميليون مترمكعب ثبت شده است.
حجم آب موجود در مخازن سدهاي تهران در مدت مشابه سال آبي گذشته، 665 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون به دو میلیارد و 283 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 633 میلیون مترمکعب بيشتر است.
اين گزارش حاكي از آن است كه حجم آب ورودي به سدهاي تهران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 38 درصد افزايش يافته است.
حجم آب خروجي از مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به دو ميليارد و 69 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 452 میلیون مترمکعب بيشتر است.
به گزارش شركت مديريت منابع آب ايران، در زمان كنوني بيش از 60 درصد از حجم مخزن سه سد لتيان، اميركبير و طالقان در استان تهران از آب پر شده است.
بر اساس اين گزارش، هم اکنون 90 درصد از حجم مخزن سد لتيان، 87 درصد از حجم مخزن سد اميركبير و 69 درصد از حجم مخزن سد طالقان از آب پر شده است.
بر اين اساس حجم آب موجود در مخزن سه سد لتيان، اميركبير و طالقان هم اکنون به ترتيب 81، 179 و 291 ميليون مترمكعب گزارش شده است.
همچنين در زمان كنوني 59 درصد از حجم مخزن سد ماملو و 17 درصد از حجم مخزن سد لار از آب پر شده است.
حجم آب موجود در مخزن اين دو سد به ترتيب 148 میلیون و 165 ميليون مترمكعب است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah