بخش آب
1391/06/27 12:04:00
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون؛
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور 3 درصد كاهش یافت
مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 46 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب اعلام شده که 1/40 درصد آن از آب پر شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته سه درصد كاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری با كاهش سه درصدي در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 18 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در زمان مشابه پارسال 19 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته 34 میلیارد و 410 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته نزدیک به سه ميليارد و 190 میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 31 میلیارد و 220 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
بر اساس اين گزارش، حجم آب ورودي به سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 2/10 درصد افزايش يافته است.
حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته 34 میلیارد و 20 میلیون مترمکعب گزارش شد که میزان آب خروجی در زمان مشابه سال آبی گذشته 31 میلیارد و 270 ميليون مترمکعب بوده است.
بر این اساس، این میزان از افزايش 8/8 درصدی آب های خروجی از سدهای کشور خبر می دهد.
مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 46 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب اعلام شده که 1/40 درصد آن از آب پر شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah