بخش آب
1391/06/15 15:47:00
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:
کاهش بارش ها در 9 استان کشور
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان، كرمانشاه، لرستان و هرمزگان در مقایسه با سال آبی گذشته كاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش بارش ها در 9 استان کشور خبر داد.
مهندس "محمد حاج رسوليها" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، اظهار داشت: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان، كرمانشاه، لرستان و هرمزگان در مقایسه با سال آبی گذشته كاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت بیشترین كاهش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 49 درصد به استان سيستان و بلوچستان و کمترین کاهش بارش ها با 9 درصد به استان آذربايجان غربي اختصاص داشته است.
به گفته وی، حجم بارش های 20 استان کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون در مقایسه با سال آبی پیشین افزايش یافته و حجم بارش هاي استان فارس در مقايسه با سال آبي گذشته تغييري نكرده است.
حاج رسولیها با اشاره به گزارش بارش های کشور، ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، زنجان و سمنان به ترتيب 326، 373، 160، 416، 507، 300، 237، 118، 353 و 193 ميليمتر ثبت شده است كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 13، 50، 49، 38، 9، 18، 53، 16، 33 و 30 درصد افزايش يافته است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان، مازندران، مركزي، همدان و يزد در مقایسه با سال آبی گذشته افزايش یافته است.
حاج رسولیها با اشاره به گزارش بارش های کشور، ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های یادشده به ترتيب 349، 150، 395، 496، 682، يكهزار و 175، 919، 236، 339 و 90 ميليمتر ثبت شده است كه در مقايسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به ترتيب 12، 13، دو، پنج، 63، 35، 56، پنج، يك و 57 درصد افزايش يافته است.
وی افزود: در این مدت بیشترین افزایش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، با 63 درصد به استان گلستان و کمترین افزایش بارش ها با يك درصد به استان همدان اختصاص داشته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah