بخش آب
1391/06/15 16:24:00
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ثبت رسيد؛
کاهش 53 درصدي حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان
در زمان حاضر، 18 درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده و 82 درصد از ظرفیت این سد خالی است.
حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 53 درصد كاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نيرو ‌(پاون)، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 228 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال که 483 میلیون مترمکعب بوده، 53 درصد كاهش یافته است.
براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نیز در حالی به 868 میلیون و 800 هزار مترمکعب رسیده که در زمان مشابه پارسال این مقدار 930 میلیون و 400 هزار مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب ورودي به سد زاینده رود هفت درصد كاهش یافته است.
در زمان حاضر، 18 درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده و 82 درصد از ظرفیت این سد خالی است.
آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان اصفهان در مقایسه با زمان مشابه پارسال چهار میلیون مترمکعب افزايش یافته است.
حجم آب ورودی به مخزن سد خمیران نیز تا پایان هفته گذشته در حالی به هشت ميليون و 900 هزار مترمکعب رسید که در زمان مشابه پارسال این مقدار هشت ميليون و 200 هزار مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب ورودی به سد خمیران هشت درصد افزايش یافته است.
سدهای زاینده رود، گلپایگان، حنا و خمیران سدهای تامین کننده آب مورد نیاز در استان اصفهان هستند.
  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah