بخش آب
1391/06/13 12:54:00
تا پایان هفته گذشته؛
موجودی آب سدهای کشور به حدود 42 درصد رسید
مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی درحالي 46 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب اعلام شده که در زمان مشابه سال گذشته مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور 39 ميليارد مترمكعب بوده است.

موجودی آب سدهای کشور تا پایان هفته گذشته به حدود 42 درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تا پایان هفته گذشته 19 میلیارد و 620 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته نزدیک به 550 میلیون مترمکعب كاهش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 20 میلیارد و 170 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
بر اساس اين گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 7/2 درصد كاهش يافته است.
همچنين از مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 8/41 درصد آن از آب پر شده است.
براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته بيش از 10 درصد افزايش یافته است.
حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری با افزايش 2/10 درصدي در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 33 میلیارد و 870 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در زمان مشابه پارسال 30 میلیارد و 730 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته 32 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب گزارش شد که میزان آب خروجی در زمان مشابه سال آبی گذشته 29 میلیارد و 460 ميليون مترمکعب بوده است.
بر این اساس، این میزان از افزايش 9/10 درصدی آب های خروجی از سدهای کشور خبر می دهد.
مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی درحالي 46 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب اعلام شده که در زمان مشابه سال گذشته مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور 39 ميليارد مترمكعب بوده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah