بخش آب
1391/06/13 13:44:00
شركت مديريت منابع آب ايران اعلام كرد:
كاهش 18 درصدي حجم بارش ها در حوضه های آبريز اصلي كشور
هفته گذشته تنها در حوضه درياي خزر سه ميليمتر و در حوضه خليج فارس يك ميليمتر بارش رخ داده و در ساير حوضه هاي آبريز اصلي بارشي صورت نگرفته است.

حجم بارش هاي شش حوضه آبريز اصلي كشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون، 18 درصد در مقایسه با دوره مشابه متوسط درازمدت كاهش يافت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم بارش ها در شش حوضه اصلي كشور در مقايسه با دوره درازمدت 18 درصد کاهش و در مقايسه با سال آبي گذشته سه درصد افزایش داشته است.
بر اساس اين گزارش، در حوضه دریای خزر طی سال آبی جاری 33 درصد رشد مثبت بارش در مقايسه با دوره درازمدت و 22 درصد رشد در قیاس با مدت مشابه سال آبي گذشته، اتفاق افتاده است.
همچنين حوضه خلیج فارس با 39 درصد کاهش بارندگی در مقايسه با دوره درازمدت و 19 درصد افت بارش در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته مواجه است.
بر اين اساس، بارندگی ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز 15 درصد در مقايسه با درازمدت و 9 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته کاهش یافته است.
در حوضه مرکزی کشور نیز طی سال آبی جاری 14 درصد کاهش حجم بارندگی اتفاق افتاده است و این میزان در حوضه مرزی شرقی 24 درصد منفی بوده و در حوضه سرخس نیز بارش ها سه درصد كاهش داشته است.
حجم بارش حوضه هاي درياي خزر، خليج فارس، درياچه اروميه، مركزي، مرزي شرق و سرخس از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتيب 493، 223، 283، 140، 79 و 212 ميليمتر اعلام شده است.
هفته گذشته تنها در حوضه درياي خزر سه ميليمتر و در حوضه خليج فارس يك ميليمتر بارش رخ داده و در ساير حوضه هاي آبريز اصلي بارشي صورت نگرفته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah