بخش آب و فاضلاب
1391/06/08 13:23:00
سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان:
طرح فیلتراسیون آب شرب ماهشهر به زودی بهره برداری می شود
آب شرب ماهشهر از نظر شاخص هاي كيفي و بهداشتي (كلرسنجي و ميكروبيولوژي) دارای مطلوبيت 9/99 درصدي و از نظر شوري در محدوده مناسب است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان از پيشرفت مطلوب چهار پروژه مهم آبرساني در شهرستان ماهشهر به منظور ارتقای سطح كمي و كيفي آب شرب خبر داد و افزود: بزودي طرح فيلتراسيون آب شرب ماهشهر به بهره برداري مي رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدعلي صنيعي نژاد" گفت: آب شرب ماهشهر پس از تصفيه و گندزدايي با فرايندهاي متعارف تصفيه آب در جهان، همواره توسط آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست، اداره بهداشت و آبفاي خرمشهر مورد پايش و كنترل قرار دارد كه بررسي و نتايج آنها حاكي از آن است كه آب شرب ماهشهر از نظر شاخص هاي كيفي و بهداشتي (كلرسنجي و ميكروبيولوژي) دارای مطلوبيت 9/99 درصدي و از نظر شوري در محدوده مناسب است.
وي خاطر نشان كرد: با اين حال شركت آبفاي خوزستان با وجود كاهش اعتبار آبرساني، چهار پروژه بزرگ و مهم آبرساني را به منظور ارتقای سطح كمي و كيفي آب شرب ماهشهر در دست اجرا دارد.
وي اين پروژه ها را شامل احداث ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه ناحيه صنعتي ماهشهر و بازسازي مخزن 20 هزار مترمكعبي فلزي هر دو با پيشرفت 70 درصد، اجراي 5/7 كيلومتر خط انتقال 700 ميليمتر GRP از خط قديم به تاسيسات ماهشهر صنعتي با پيشرفت 50 درصد برشمرد و افزود: پروژه مهم ديگر طرح فيلتراسيون آب شرب است كه طي روزهاي آينده به بهره برداري مي رسد.
سرپرست شرکت آبفای خوزستان هدف از اجراي طرح فيلتراسيون را افزايش سطح كيفي آب اظهار داشت و افزود: در اين پروژه شش فيلتر تحت فشار در طي شبانه روز بيش از 40 هزار و 500 مترمكعب آب را تصفيه و وارد شبكه توزيع مي كند.
وي همچنين از پيگيري و هماهنگي با سازمان آب و برق خوزستان و آب جنوب شرق در خصوص بهبود وضع كمي آب خبر داد و تصريح كرد: در اين راستا برنامه هاي ميان مدت و بلند مدتي نيز در دستور كار قرار دارد.
صنيعي نژاد با اشاره به لزوم بهينه سازي فرآيند توليد، توزيع و مصرف آب اظهار داشت: هر ساله به تناسب اعتباري كه به هر شهرستان اختصاص مي يابد، بخش هايي از شبكه هاي آب قديمي اصلاح مي شود و تاكنون بيش از 100 كيلومتر از شبكه فرسوده ماهشهر نيز اصلاح و بازسازي شده است.

  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah