بخش آب و فاضلاب
1391/06/08 12:18:00
ستاد مديريت بحران شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان شرقي:
آب شرب تمام روستاهاي زلزله زده تامين شد
براساس اعلام ستاد مدیریت بحران آب و فاضلاب روستایي آذربایجان شرقی، تمامي روستاهاي زلزله ديده هم اكنون داراي آب آشاميدني لوله كشي شده هستند.

ستاد مديريت بحران شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان شرقي از تامین آب شرب تمام روستاهای زلزله زده خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، ستاد مديريت بحران آب و فاضلاب روستایي آذربايجان شرقي در گزارشی اقدام های انجام شده جهت تامين آب شرب روستاهاي زلزله زده را اعلام کرد.
براساس اعلام این ستاد، پس از وقوع زمین لرزه اخیر در برخی از مناطق استان آذربایجان شرقی، 30 دستگاه تانكر آب سيار جهت تامين سريع آب شرب روستاهای مناطق زلزله زده در اين مناطق حاضر شده و تاكنون 6462 مترمكعب آب شرب توزيع کرده اند.
براي اين منظور نيز 12 مورد علمك آبگيري تانكرهاي سيار در نقاط مختلف نصب شده است.
همچنين تاكنون بيش از 62140 بطري آب معدني و 5000 گالن 20 ليتري جهت نگهداري آب بين روستاييان زلزله زده توزيع شده است.
بنا بر اعلام اين ستاد، همزمان با توزيع آب و با توجه به فصل گرما، هفت اكيپ آزمايشگاه سيار و كنترل بهداشت آب تشكيل و از روز نخست حادثه به محل اعزام شده اند كه به طور مستمر در حال نمونه برداري از آب هاي توزيع شده در روستاها بوده و تاكنون 604 مورد نمونه برداري ميكروبي انجام شده است.
به گزارش ستاد مدیریت بحران آبفار آذربايجان شرقي، بر اثر زلزله تعدادي از ايستگاه هاي پمپاژ و چشمه هاي تامين آب صدمه ديده بودند كه در اين مدت 13 ايستگاه پمپاژ و 23 چشمه و چاه و قنات بازسازي و راه اندازي شده اند.
در ارتباط با بهداشت و گندزدايي آب شرب اين روستاها نيز 2174 مورد كلرسنجي و 1560 مورد كلرزني انجام شده است.
در اين مدت 37 اكيپ فني حوادث و تعمير نيز تشكيل و راهي مناطق آسيب ديده شدند كه حاصل اين حضور تعبيه 81 كيلومتر لوله انتقال آب و برقراري 948 فقره انشعاب موقت جهت رساندن آب آشاميدني به نزديكي محل هاي اسكان موقت روستایيان بوده و همچنين به منظور ذخيره سازي آب آشاميدني در برخي از روستاها، 144 عدد مخزن ثابت نصب شده است.
بر اساس اين گزارش، براي تامين آب مورد نياز در سرويس هاي بهداشتي و حمام هاي تعبيه شده در روستاها نيز 153 فقره آبرساني و انشعاب انجام گرفته است.
براساس اعلام  ستاد مدیریت بحران آب و فاضلاب روستایي آذربایجان شرقی، تمامي روستاهاي زلزله ديده هم اكنون داراي آب آشاميدني لوله كشي شده هستند.
براساس اعلام شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی، پيرو فراخوان معاونت نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، اكثر شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستایي با ارسال لوله، اتصالات، مخازن ثابت پلي اتيلن و فلزي، تانكرهاي آبرساني سيار، پركلرين و آب بسته بندي شده اين شركت را در امر خدمات رساني به مناطق زلزله زده ياري کرده اند كه بدينوسيله از تمام همكاران در سراسر كشور و خانواده بزرگ صنعت آب و فاضلاب كشور قدر داني مي شود.

  • خبرنگار: منوچهر معروفي آذر
  • منتشر کننده: fallah