بخش آب و فاضلاب
1391/06/04 13:40:00
همزمان با هفته دولت آغاز می شود؛
بهره برداري از 12 پروژه عمراني در بخش آب و فاضلاب شهري خوزستان
این پروژه ها شامل سه پروژه آبرساني و 9 پروژه فاضلاب است.

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: در راستاي تأمين كمي و كيفي آب شرب و ارتقای شاخص های بهداشتی فاضلاب، شركت آبفای خوزستان همزمان با هفته دولت 12 پروژه عمراني را در بخش فاضلاب، اصلاح شبکه و آب شهري استان با اعتبار 77 ميليارد و 500 میلیون ريال در شش شهر استان به بهره برداري می رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدعلی صنیعی نژاد" افزود: این پروژه ها شامل سه پروژه آبرساني و 9 پروژه فاضلاب است.
به گفته وی، احداث تلمبه خانه و خطوط انتقال فاضلاب، احداث مخزن، حفر و تجهیز چاه، احداث شبكه آب در شهرها و احداث شبکه فاضلاب و نصب انشعاب ها ازجمله پروژه هایی است که درهفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.
صنیعی نژاد پروژه هاي هفته دولت اين شركت را مربوط به شهرهاي آبادان، خرمشهر، شوشتر، سردشت، دزفول، باغملک و ماهشهر دانست.
شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در زمان حاضر به دو میلیون و هفت هزار نفر در 53 شهر با واگذاري 551 هزار انشعاب در بخش آب خدمات ارایه مي کند که پوششي 100 درصدي در اين بخش دارد.
در بخش فاضلاب نيز با ارایه خدمات به 743 هزار نفر با واگذاری 187 هزار فقره انشعاب، پوششي 38 درصدي دارد.

  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah