بخش آب و فاضلاب
1391/06/04 11:46:00
بازخوانی کتاب اول وزارت نیرو؛ (5)
افزايش 3 درصدي جمعيت زیرپوشش شبكه آب شرب روستايي كشور
در زمان كنوني با تلاش هاي انجام‌شده در بخش آب و آبفاي كشور و همت شركت‌هاي زيرمجموعه ميزان جمعيت شهري تحت پوشش شبكه آب شرب به 3/99 درصد و جمعيت روستايي (بالاي 20 خانوار) تحت پوشش شبكه آب به 77درصد رسيده‌است.

مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو از افزايش 7/0 درصدي جمعيت زیرپوشش شبكه آب شرب شهري و افزايش سه درصدي جمعيت زیرپوشش شبكه آب شرب روستايي خبر داد.
مهندس "سيداسدالله اسداللهي" امروز (شنبه) در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، درخصوص ميزان تحقق بندهای هفت و هشت كتاب اول وزارت نيرو، اظهار داشت: بر اساس بند هفت، وزارت نیرو به  "افزايش شاخص برخورداري آب شرب شهري از 6/98 درصد به 100 درصد" و براساس بند هشت كتاب اول به "افزايش شاخص برخورداري آب شرب روستايي از ميانگين 74 درصد به 89 درصد" متعهد شده است.
وی گفت: در زمان كنوني با تلاش هاي انجام‌شده در بخش آب و آبفاي كشور و همت شركت‌هاي زيرمجموعه، ميزان جمعيت شهري زیرپوشش شبكه آب شرب به 3/99 درصد و جمعيت روستايي (بالاي 20 خانوار) زیرپوشش شبكه آب به 77 درصد رسيده ‌است.
وي با بیان اينكه تأمين آب شرب بهداشتي و سالم براي تمام آحاد جامعه از وظايف مهم بخش آب و آبفاي وزارت نيرو است، گفت: همواره تلاش مي‌شود تا با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم مانند ايجاد مخازن ذخيره آب، احداث خطوط آبرساني، توسعه شبكه آب و ... آب مورد نياز بخش شرب مردم در شهرها و روستاهاي كشور تامين شود.
وي درخصوص شمار انشعاب های آب واگذار شده در دو سال گذشته، اظهار داشت: در حوزه شهري طي دو سال 89 و 90 درمجموع 992 هزار فقره انشعاب آب و در حوزه روستايي 300 هزار فقره انشعاب آب جديد واگذار شده كه بسيار بيشتر از هدف‌ گذاري انجام ‌شده در اين زمينه بوده‌ است.
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو تصريح كرد: به منظور تأمين آب شرب موردنياز آحاد جامعه، در سال 89 حدود چهار هزار و 757 ليتر برثانيه و در سال 90 نيز هشت هزار و 689 ليتر بر ثانيه تأمين و انتقال آب در قالب اجراي طرح‌هاي آبرساني به شهرها و روستاهاي كشور انجام شده‌ كه حدود 70 درصد برنامه‌ريزي‌هاي انجام ‌شده در اين مورد محقق شده ‌است.
به گفته وي، در مجموع دو سال 89 و 90، بيش از 650 هزار مترمكعب مخازن ذخيره آب شهري و 355 هزار مترمكعب مخازن ذخيره آب روستايي در كشور احداث و توسعه يافته كه عملكرد بخش آب و آبفا در اين زمينه بيش از 100 درصد محقق شده ‌است.
اسداللهي افزود: در مجموع دو سال 89 و 90، بيش از پنج هزار و 204 كيلومتر شبكه آب شهري احداث شده كه حدود 80 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در اين زمينه محقق شده ‌است.
به گفته وي، در حوزه روستایي نير طي اين دو سال (89 و 90)، 9 هزار و 157 كيلومتر شبكه توزيع آب احداث شده كه حدود 75 درصد اهداف محقق شده ‌است.
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو، با بیان اينكه اعتبار محقق ‌شده براي اجراي بندهاي هفت و هشت كتاب اول، بسيار كمتر از منابع مالي لازم و پيشنهادي بخش براي اجراي پروژه‌هاي مرتبط با اين بند بوده ‌است، گفت: با این وجود، حدود 85 تا 90 درصد برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌ شده در اين زمينه محقق شده‌ است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah