بخش آب
1397/12/18 09:28:30
تر شدن کام تشنه رودخانه‌های سیستان و بلوچستان پس از بارش‌های اخیر
عکس: احمدعلی درگی/ آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر