بخش عمومي
1397/07/20 11:58:40
گزارش تصویری سفر وزیر نیرو به قم - 2
وزیر نیرو در سفر به قم چندین طرح صنعت برق و دو طرح خدمات ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان آبفا را افتتاح کرد.
  • خبرنگار: مهدي جعفري
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر