بخش آب
1397/04/04 10:24:35
آخرین وضعیت چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان در ابتدای ورود به فصل تابستان
عکس از احمدعلی درگی/ روابط عمومی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر