بخش آب
1396/10/20 11:12:00
قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل در جمع سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در صنعت آب و برق:
وزارت نيرو از مشارکت فعال سازمان‌هاي مردم نهاد در صنعت آب و برق استقبال مي‌کند
قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل، گفت: وزارت نيرو از مشارکت سازمان‌هاي مردم نهاد براي حل مشکلات فراروي صنعت آب و برق به ویژه در حوزه مصرف بهينه در اين صنايع و مشارکت مردم براي کاهش هدررفت اين منابع و برنامه ريزي درست جهت پايداري آن‌ها استقبال مي‌کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، «عليرضا دائمي» قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل در نشست مشترک با اعضاي انجمن‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه صنعت آب و برق با اشاره به محدود بودن وظايف دولت، اظهار داشت: وظايف دولت در چهار محور تنظيم قوانين و مقررات، نظارت بر قوانين و مقررات، تسهيل کار واحدهاي زيرمجموعه و تنظيم روابط ملي و بين‌المللي محدود است و اساساً دولت و بخش‌هاي دولتي نبايد به عرصه‌هاي حوزه عمومي که نيازمند مشارکت مردم است چندان ورود کنند.
وي افزود: عمدتاً وظيفه دولت‌ها تنظيم قوانين و مقرراتي است که تسهيل‌گر نقش سازمان‌هاي مردم نهاد و حضور فعال آن‌ها در عرصه کنشگري اجتماعي است.
دائمی تصريح کرد: بنابراين برخلاف آنچه که معمولاً تصور مي‌شود، بخش دولتي بايد از گستراندن چتر خود بر بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي و دخالت در اين حوزه‌ها اجتناب کند.
قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل گفت: وزارت نيرو از مشارکت سازمان‌هاي مردم نهاد براي حل مشکلات فراروي صنعت آب و برق به ويژه در حوزه مصرف بهينه در اين صنايع و مشارکت مردم براي کاهش هدررفت اين منابع و برنامه‌ريزي درست جهت پايداري آن‌ها استقبال مي‌کند. 
وي خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که مشارکت اجتماعي مي‌تواند زمينه ساز افزايش سرمايه اجتماعي در کشور و حرکت سريعتر به سمت توسعه پايدار شود.
دائمی تأکيد کرد: متاسفانه ما در حال حاضر جزو بدترين مصرف کنندگان آب و انرژي در جهان به شمار مي‌رويم و اين امر را هم مي‌توان در دورريز 30 درصدي محصولات کشاورزي و هدررفت آب در اين بخش تا شدت مصرف انرژي تا سه برابر متوسط جهاني مشاهده کرد.  
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل در پايان گفت: اميدواريم با مشارکت گسترده سازمان‌هاي مردم نهاد بتوانيم بر مشکلات پيش رو در اين حوزه فائق آييم. 

  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر