بخش برق
1396/08/16 18:15:12
نشست خبری معاون برق و انرژی وزیر نیرو در نمایشگاه هفدهم صنعت برق- 16 آبان ماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد