بخش آب و فاضلاب
1396/06/29 11:54:59
افتتاح پروژه‌های آبرسانی به روستاهای بخش کهک در استان قم با حضور رئیس مجلس و سرپرست وزارت نیرو- 28 شهریورماه 96
  • خبرنگار: مهدي جعفري
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد