بخش آب و فاضلاب
1396/06/29 10:51:00
سفر سرپرست وزیر نیرو برای افتتاح طرح آبرسانی روستایی در استان قم- 28 شهریورماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد