بخش آب
1396/04/25 10:30:00
وزير نيرو در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سيما؛
در دولت يازدهم سالانه 1200 ميليون مترمکعب به آب قابل استحصال کشور افزوده شد/ توقف 50 سد به دليل ملاحظات فنی و اقتصادی
وزير نيرو گفت: زماني که دولت يازدهم آغاز بکار کرد 144 سد در حال اجرا بود، اما با مطالعاتي که انجام شد تعداد 50 سد به دليل عدم بهره مندي از پيوست هاي زيست محيطي و شاخص هاي فني از دستورکار خارج شد.

وزير نيرو گفت: زماني که دولت يازدهم آغاز بکار کرد 144 سد در حال اجرا بود، اما با مطالعاتي که انجام شد تعداد 50 سد به دليل عدم بهره مندي از پيوست هاي زيست محيطي و شاخص هاي فني از دستورکار خارج شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس «حميد چيت‌چيان» وزير نيرو شنبه شب با حضور در برنامه «نگاه يک» شبکه اول سيما به تشريح عملکرد وزارت نيرو در 4 سال گذشته پرداخت و گفت: يکي از مهمترين کارهايي که در 4 سال گذشته انجام شد تدوين وابلاغ سند آمايش آب بود، سندي که نشان مي داد  در 609 دشت کشور و حوضه هاي آبريز 6 گانه وضعيت آب به چه صورت است و مي بايست با توجه به ضعيت کنوني آب، چه ميزان را بايد استخراج  و به چه ميزان بايستي به بخش هاي مختلف آّب تعلق گيرد تا در وضعيت حال و آينده دچار مشکل کم آبي نشويم.
وي افزود: همچنين در ابتداي اين دولت سالانه 10.8 ميليارد مترمکعب براي مصارف زيست محيطي در نظر گرفته شد تا در حقابه هاي زيست محيطي مغفول نماند.
وي تصريح کرد: از ابتداي دولت تا امروز 34 سد افتتاح و آبگيري شد و 3 سد نيز قرار است در روز هاي آتي در کرمانشاه و همدان نيز به بهره برداري برسد.
وزير نيرو ادامه داد: ميزان آبي که از طريق اين سدها قابل استحصال است 4.5 ميليارد مترمکعب است و اين آمار در نوع خود بي سابقه است چرا که آمارها نشان مي دهد تا قبل از پيروي انقلاب سالانه 500 ميليون مترمکعب به آب قابل استحصال کشور اضافه شده است و از پيروزي انقلاب تا اين دولت به طور متوسط 800 ميليون مترمکعب بوده اما در اين دولت به تنهايي سالانه يک ميليارد و 200 ميليون مترمکعب به آب قابل استحصال کشور اضافه شده است.
همچنين وي اضافه کرد: در 4 سال گذشته به 5400 روستاي کشور آبرساني شد که اميدواريم تا پايان اين دولت حدود 800 روستاي ديگر نيز به اين آمار اضافه شود.
وي تأکيد کرد: در سال 95 به تنهايي به 2958 روستاي کشور آبرساني شد که اين آمار به تنهايي برابر با 10 سال قبل از دولت يازدهم است.
چيت چيان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ميزان کل منابع آبي کشور حدود 100 ميليارد مترمکعب است که حدود 92 درصد آن در بخش کشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعتي مصرف مي شود.
 
واقعي نبودن قيمت آب گره اصلي در مديريت مصرف آب است
وي در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر علت مصرف بي رويه آب در کشور، گفت: مصرف بي رويه آب در کشور ناشي از مسايل اجرايي نيست بلکه عمدتاً ناشي از واقعي نبودن قيمت آب در کشور است.
وي ادامه داد: در حال حاضر وزارت نيرو براي تأمين هر مترمکعب آب 1000 تومان هزينه مي کند اما تنها 450 تومان از اين پول را از مشترکين دريافت مي کند، مسلماً در چنين وضعيتي نمي توان از مشترک انتظار مصرف درست و استفاده از تکنولوژي هاي کم مصرف را داشت.
وزير نيرو تأکيد کرد: بايد توجه داشت که تأمين منافع ملي در درازمدت بسيار مهمتر از منافع کوتاه مدت مشترکين است و ما نبايد با سياست هاي نادرست منابع ملي را دستخوش رضايت کوتاه مدت مشترکين کنيم.
وي در پاسخ به علت بالا بودن هدر رفت آب در کشور نسبت به کشورهاي اروپايي اظهار داشت: بايد توجه داشت که شبکه هاي آب عمر مشخصي دارند و بازسازي آن ها نيازمند هزينه بالايي است که شرکت هاي آب و آبفا از پس آن بر نمي آيند.
وي افزود: در حال حاضر تلفات شبکه هاي آب حدود 24 درصد است که تنها 13 درصد آن هدررفت فني است و بقيه مربوط به قديمي بودن کنتورهاي آب، انشعاب هاي غير مجاز و ... برمي گردد.
وي تصريح کرد: کاهش هر يک درصد تلفات آب حدود 1000 ميليارد تومان هزينه دارد که البته با برنامه ريزي هايي که انجام شده قرار است سالانه حدود 1200 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يابد.
چيت چيان در مورد انسداد چاه هاي غيرمجاز در 4 سال گذشته اظهار داشت: انسداد چاه هاي غيرمجاز در 4 سال گذشته از جمله دستورکارهاي وزارت نيرو بوده و در 4 سال حدود سي و اندي هزار چاه غير مجاز مسدود شد.
 
 استحصال آب هاي ژرف تنها براي مصارف شرب و صنعت خواهد بود
وزير نيرو در مورد استفاده از منابع آبي ژرف نيز گفت:  مطالعات نشان مي دهد در عمق 1000 تا 2000 متري منابع آبي وجود دارد که امکان دسترسي به آن ها است اما بايستي توجه داشت که برخي از اين منابع غيرقابل تجديد هستند و برخي ديگر از طريق گسل ها قابل تغذيه هستند که اگر استحصال نشوند به درياهاي آزاد مي ريزند و نمي توان از آن ها استفاده کرد.
وي تأکيد کرد: در حال حاضر مطالعات آب هاي ژرف در استان هايي چون فارس، سيستان و بلوچستان، يزد و خراسان جنوبي در حال انجام است اما بايد توجه داشت که اين آب تنها براي مصارف شرب و صنعت خواهد بود نه کشاورزي.
وي در ادامه در مورد اختلاف هاي موجود بين وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي در مورد تحويل آب به کشاورزان اظهار داشت: ما معتقديم وزارت جهاد کشاورزي نبايد از آبي که ناشي از استفاده از روش هاي نوين آبياري صرفه جويي کرده براي توسعه سطح زيرکشت استفاده کند چرا که اين امر مانع از نفوذ آب به داخل زمين مي شود و منابع آبي را در آينده با خطري جدي مواجه خواهد کرد.
وي اضافه کرد: قدم اول در مديريت منابع آب، اندازه گيري ميزان آب تحويلي به مشترکين است و اميدواريم نصب وسايل اندازه گيري با کمک دولت و مجلس تا انتهاي برنامه ششم به اتمام برسد.
وزير نيرو خاطرنشان کرد: زماني که دولت يازدهم شروع به کار کرد 144 سد در حال اجرا بود اما با مطالعاتي که انجام شد تعداد 50 سد به دليل عدم بهره مندي از پيوست هاي زيست محيطي و شاخص هاي فني از دستورکار خارج شد.
 
علاج بخشي سد گتوند به تيمي مجرب از دانشگاه تهران سپرده شده است
وي در مورد آخرين وضعيت سد گتوند، درياچه اروميه، هامون و خوزستان نيز اظهار داشت:مسأله علاج بخشي و رسيدگي به سد گتوند از سوي کارگروهي متشکل از وزارت نيرو، سازمان برنامه، وزارت جهاد کشاورزي و محيط زيست به دانشگاه تهران واگذار شده است که با مطالعات انجام شده اميدواريم در چند سال آينده بتوانيم اين موضوع را حل کنيم.
وي افزود: قبل از اين دولت سطح درياچه اروميه سالانه حدود 40 درصد کاهش يافت اما بحمدلله با وجود بارندگي هاي خوب و البته اقدامات موثر وزارت نيرو و دولت ما توانستيم در طول 4 سال گذشته وضعيت درياچه را تثبيت کرده و در حال حاضر به سمت احياء کامل حرکت مي کنيم.
وي در مورد هامون نيز گفت که مذاکرات خوبي با طرف افغاني در حال جريان است که اميدواريم به نتايج مطلوبي براي هر دو طرف برسيم.
وزير نيرو همچنين در مورد وضعيت خوزستان گفت: اخيراً در سفري که به اين استان داشتم 5 شبکه آبياري و زهکشي براي احياء دوباره حدود 32 هزار هکتار نخلستان اين استان به بهره برداري رسيد و همچنيني سه سد سلولي نيز براي ممانعت از ورود آب شور دريا به بهمنشير و اروند رود نيز به بهره برداري رسيد.
 
 افزايش 2.5 برابري نيروگاه‌هاي تجديدپذير در دولت يازدهم
چيت چيان در ادامه در مورد علت مصرف بالاي برق در کشور بويژه در روزهاي اخير تابستان اظهار داشت:
در حال حاضر هزينه توليد هر کيلووات ساعت برق حدود 120 تومان است اما تنها 66 تومان به ازاي هر کيلووات ساعت از مشترکين دريافت مي شود مسلماً اين امر نيز باعث مي شود تا مصرف کننده کنترلي بر روي مصرف خود نداشته باشد.
وي افزود: ما تا الان هيچگونه قطعي برقي در کشور بدليل عدم کفايت توليد نداشتيم و تنها مشکلي که وجود دارد اين است که در برخي مناطق بدليل کمبود شبکه اتقال و فوق توزيع با افت ولتاژ روبرو هستيم که آن نيز بسيار به ندرت و در حال مرتفع شدن است.
وي تصريح کرد: مصرف برق صنايع در يکسال گذشته حدود 11.7 درصد افزايش داشته است که اين امر مي توان خبر خوبي براي صنعت کشور باشد اما عمده مشکل ما در مصرف بي رويه برق در بخش غيرمولد است که اميدواريم با همکاري مردم اين ميزان کاهش يابد.
وي در مورد اقدامان انجام شده در بخش برق در 4 سال گذشته گفت: در مدت 4 سال گذشته به کليه روستاهاي بالاي 10 خانوار کشور برق رساني شد، چندين پست 400 کيلوولت نصب شد و ظرفيت منصوبه نيروگاه هاي تجديدپذير کشور 2.5 برابر شده است و به صورت تصاعدي در حال رشد است.
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد