بخش آب
1396/02/19 15:06:22
آیین خدمت‌رسانی آب و برق به روستاهای کشور با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو- 19 اردیبهشت 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد