بخش عمومي
1396/02/03 14:08:00
با حضور وزیر نیرو برگزار شد؛
همایش تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق- 3 اردیبهشت 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد