بخش برق
1396/01/19 11:37:00
نشست قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق با تشکل‌های خصوصی بخش برق- 19 فروردین ماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد