بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1395/12/22 15:53:00
دیدار مهندس معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با مقامات دولت ایالتی استرالیایی جنوبی- 22 اسفندماه 1395
  • خبرنگار: خدابخش نورمحمدپور
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد

دیدگاه کاربران
ارسال پیام