بخش برق
1395/12/16 20:01:57
وزیر نیرو در گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق در اتاق بازرگانی - 16 اسفندماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد