بخش عمومي
1395/12/14 18:27:48
کنفرانس ملی " اقتصاد مقاومتی و برجام" با حضور وزیر نیرو- 15 اسفندماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد