بخش آب
1395/11/28 15:53:11
سفر وزیر نیرو به اهواز و بازدید از طرح های آب و برق_ ۲۸ بهمن ماه ۹۵
عکس از محمدرضا نجیب/ سازمان آب و برق خوزستان
  • خبرنگار: حمید ثریانی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد