بخش عمومي
1395/11/25 11:36:02
رييس حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور(حوزه ستادي) با حضور قائم‌مقام وزیر نیرو- 25 بهمن ماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد