بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1395/11/24 09:56:00
دیدار وزیر نیرو با وزير امور اروپا و تجارت خارجي سوئد- 24 بهمن ماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد