بخش عمومي
1395/11/20 18:04:00
حضور وزير نيرو، مدیران و همکاران وزارت نیرو در مرقد امام خميني (ره) و گلزار شهدا- 20 بهمن ماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد