بخش عمومي
1395/11/20 14:08:00
بازدید قائم‌مقام وزیر نیرو از باشگاه خبرنگاران جوان- 20 بهمن ماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد