بخش عمومي
1395/11/03 09:52:00
با حضور قائم‌مقام وزیر نیرو صورت گرفت؛
رونمایی از فیلم پرواز 956 درباره مهندسان سد "سیمره"- 2 بهمن ماه 95
  • خبرنگار: خدابخش نورمحمدپور
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد