بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1395/09/24 09:33:12
نشست وزیر نیرو با وزیر انرژی روسیه- 23 آذرماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد