بخش عمومي
1395/09/24 09:22:00
تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین همایش سراسری مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور- 23 آذرماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد