بخش برق
1398/06/25 16:04:25
آغاز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی قزوین
برنامه‌های هفده‌گانه تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، با گذر از پیک تابستان و کاهش تقاضای مصرف برق، برنامه‌های تعمیرات واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه برای کسب آمادگی تولید و رفع اشکالات احتمالی، عملیاتی شد.
بنا بر این گزارش، هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی و کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره نیز 17 فعالیت تعمیراتی از نیمه دوم شهریور آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال 1399 ادامه دارد.
این گزارش می‌افزاید، فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی در نیمه دوم شهریور و با خروج واحد شماره 3 گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل، آغاز شد و با خروج واحد شماره 5 گازی به منظور انجام تعمیرات اساسی و تعمیرات (RI) و خروج واحد شماره 4 بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، در حال انجام است.
  • خبرنگار: مهرداد رشتاک
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر