بخش برق
1398/06/20 16:56:14
توليد يك ميليارد و 211 ميليون كيلووات ساعت انرژي در نيروگاه نكا
مدیرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا از توليد يك ميليارد و 211 ميليون و 319 هزار كيلووات ساعت انرژي طی مرداد ماه امسال در این نيروگاه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، "محسن نعمتي" افزود: از اين ميزان توليد يك ميليارد و 164 ميليون و 183 هزار كيلووات ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تزريق شد.
وي اظهار داشت: در همین مدت 77.5 درصد انرژي در واحدهاي بخاري و 22.5 درصد در واحدهاي سيكل تركيبي تولید شده است.
مدیرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا یادآور شد: در پنج ماه سال جاري 40.6 درصد انرژي تعهدي نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.
  • خبرنگار: سیدمیثم عمادی
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر