بخش برق
1398/05/01 16:31:00
ظرفیت نامی تولید برق کشور از مرز 81 هزار مگاوات گذشت
از ابتدای سال جاری تاکنون 984 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در کشور به بهره‌برداری رسیده که با افتتاح واحدهای جدید نیروگاهی ظرفیت نامی تولید برق کشور به 81 هزار و 295 مگاوات رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، در راستای اجرای پروژه‌های زیرساختی در صنعت برق کشور و به منظور افزایش ظرفیت تولید برق، امسال نیز همچون سال‌های گذشته و البته با سرعتی بیش از پیش، نسبت به تکمیل پروژه‌های متعدد در بخش ارتقای ظرفیت تولید برق کشور اقدام شده به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه‌های متعددی در بخش‌های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، تولیدپراکنده، برق آبی و تجدیدپذیرها به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های متعددی در مراحل مختلف پیشرفت و تکمیل قرار دارند. 

از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد بهره‌برداری از 98 مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG و CHP) و 39 مگاوات ظرفیت تولید برق در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. همچنین واحد دوم بخش بخار نیروگاه جهرم به ظرفیت 160 مگاوات، واحد گازی نیروگاه دالاهو به ظرفیت 307 مگاوات، واحد اول بخش بخار نیروگاه غرب کارون به ظرفیت 170 مگاوات و واحد اول بخش بخار نیروگاه گوهران به ظرفیت 160 مگاوات نیز در بخش واحدهای حرارتی به بهره برداری رسیده اند و هم‌اکنون برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند. 

در بخش واحدهای برق آبی نیز شاهد بهره‌برداری از واحد نخست نیروگاه برق آبی سردشت به ظرفیت 50 مگاوات در هفته‌های اخیر بودیم. 

در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون 984 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در کشور به بهره‌برداری رسیده و بهره‌برداری از این مقدار ظرفیت جدید، ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به 81 هزار و 295 مگاوات رسانده است. 

در حال حاضر از مجموع ظرفیت اسمی 81 هزار و 295 مگاواتی تولید برق کشور، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای بخاری 19.5 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای گازی 30.2 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای سیکل ترکیبی 31.1 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای برق آبی 14.7 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحد اتمی 1.3 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای تولید پراکنده به همراه ظرفیت واحدهای خودتأمین 1.8 درصد، سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای تجدیدپذیر 0.9 درصد و سهم ظرفیت تولید برق در بخش واحدهای دیزلی 0.5 درصد است. 

از اینرو، بیشترین ظرفیت تولید برق ایران مربوط به واحدهای حرارتی با سهمی بیش از 80 درصد از سبد تولید برق کشور است که در بین واحدهای حرارتی، واحدهای سیکل ترکیبی با سهمی 31.1 درصدی بیش از واحدهای سیکل ساده گازی و بخاری در ظرفیت تولید برق کشور سهیم هستند.

  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر