بخش آب
1397/11/21 14:38:00
#چهل_سال_خدمت
‌افزایش 7 میلیونی مشترکان برق در دولت تدبیر و امید/ رشد 16 برابری اوج بار مصرف شبکه در کشور
مشترکین برق کشور در ابتدای انقلاب حدود سه میلیون و چهارصد هزار مشترک بوده است که این رقم هم اکنون با رشد 10.5 برابری به بیش از 35 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرحهای انجام شده خود در زمینه‌های مختلف نقش مهمی را در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.
نگاهی به فعالیت‌های این صنعت در زمینه افزایش مشترکین برق حکایت از آن دارد که مشترکین برق کشور در ابتدای انقلاب حدود سه میلیون و چهارصد هزار مشترک بوده است که این رقم هم اکنون با رشد 10.5 برابری به بیش از 35 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده است.
در حال‌حاضر ۲۸ میلیون و 675 هزار مشترک از آمار یادشده مربوط به بخش خانگی، یک میلیون و 679 هزار مشترک مربوط به بخش عمومی، 439 هزار مشترک مربوط به بخش کشاورزی، 244 هزار مشترک مربوط به بخش صنعتی و چهار میلیون و 614 هزار مشترک مربوط به سایر مصارف (تجاری) بوده است
براساس برآورد صورت گرفته تنها در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید حدود هفت میلیون مشترک به تعداد مشترکان برق کشور افزوده است.
همچنین نگاهی به آمار چهار دهه پیش صنعت برق حکایت از آن دارد که اوج بار مصرف شبکه در سال 57 حدود سه هزار و 480 مگاوات بوده است که این رقم نیز در حال حاضر با افزایش 16.4 برابری به 57 هزار و 97 مگاوات رسیده است.
  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: رسول صادقی/ دبیر خبر