بخش آب
1397/07/18 14:42:00
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان:
160 میلیون مترمکعب آب از چاه‌های غیرمجاز استان گلستان برداشت می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان با اشاره به اینکه بیش از 15 هزار حلقه چاه غیرمجاز فاقد پروانه در این استان وجود دارد، گفت: میزان برداشت غیرمجاز چاه‌های یاد شده به 160 میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، علی نظری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان گلستان با بیان این مطلب افزود: در مجموع 15 هزار و 640 حلقه چاه غیرمجاز فاقد پروانه در استان وجود دارد که برای یک هزار و 655 حلقه چاه طبق ضوابط پروانه صادر می‌شود، 753 حلقه چاه نیز عدم موافقت پروانه صورت گرفته و دو هزار و 366 حلقه نیز پر و مسلوب المنفعه شده است که در مجموع چهار هزار و 744 حلقه چاه تعین تکلیف شده‌اند.
نظری افزود: هفت هزار و 391 حلقه چاه نیز بازدید شده و در حال تعیین تکلیف است که موافقت یا عدم موافقت پروانه آن طی دو سال آینده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان با بیان این که 160 میلیون متر مکعب آب از چاه‌های غیر مجاز استان برداشت می‌شود، گفت: مقدار برداشت آب چاه‌های مجاز استان یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است.

  • خبرنگار: زهرا خورشیدکلاهی
  • منتشر کننده: رسول صادقی/ دبیر خبر