بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1397/07/16 11:53:00
در دیدار مشاور وزیر نیرو با نماينده برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد مطرح شد؛
مديريت ريسک و تاب‌­آوري زيرساخت­‌هاي شهري در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو
مشاور وزير نيرو در امور بين الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق در ديدار با نماينده مقيم برنامه اسکان بشر در سازمان ملل با اشاره به نقش وزارت نيرو در تامين شريان هاي حياتي شهري (آب و برق و خدمات فاضلاب)، مديريت ريسک و تاب‌آوري اين زيرساخت‌ها را جزو برنامه‌هاي مهم وزارت نيرو برشمرد.
به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، فرهاد يزدان‌دوست در نشست با سیامک مقدم، نماينده مقيم برنامه اسکان بشر در سازمان ملل متحد (UNHABITAT) با بيان اين مطلب که وزارت نيرو مسئول تامين آب و برق کشور است يکي از راهبردهاي توسعه و تداوم مديريت عرضه و تقاضاي اين نيازهاي اساسي جامعه (با محوريت سازگاري با کم‌آبي) را همکاري با تيم‌هاي کشوري سازمان ملل برشمرد.
وي روابط مناسب با اتحاديه اروپا در اين زمينه را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در نظر گرفتن رويکردهاي برنامه اسکان بشر در سازمان ملل در خدمات و فعاليت ها، محوريت مديريت ريسک و تاب آوري در پشتيباني صنعتي، مديريت و حکمراني خوب آب و برق، رونق انرژي هاي سبز، تعامل فعال و مستمر با نهادهاي مالي بين المللي، استفاده از امکانات صندوق هاي بين المللي مانند AF، برقراري ارتباط ميان شهرهاي ايران با نهادهای مرتبط با این برنامه را مورد تاکيد است. 
وی با اشاره به سوابق فعاليت برنامه اسکان بشر در زمينه هاي فوق ابراز امیدواری کرد بعد از اين نشست شاهد تسريع، تقويت وافزايش همکاري هاي دو جانبه وزارت نيرو با هبيتات و برنامه‌ريزي‌هاي پروژه محور در ايران باشيم.
در ادامه سیامک مقدم، نماينده مقيم برنامه اسکان بشر در سازمان ملل متحد به فعاليت هاي گسترده و ارتباطات وسيع بين المللي برنامه اسکان بشر در عرصه‌هاي تاب آوري و ارزيابي جريان هاي حياتي شهري، تدوين سياست ملي شهري، آموزش و آگاهسازي، همکاري با نهادهاي  مالي – محيط زيستي و ...، تمايل وزارت نيرو به برقراري ارتباط با تمامي شهرهاي دنيا و سابقه همکاري هاي خوب و مناسب با اين وزارتخانه اشاره کرد.
وی ضمن معرفی عرصه‌هاي فعاليت برنامه اسکان بشر و با تاکيد بر نقش تسهيل گري اين برنامه در تمامی موارد فوق، از تداوم همکاري با وزارت نيرو در موارد برشمرده شده به ترتيب اولويت، استقبال کرد.

  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر