بخش آب و فاضلاب
1397/02/26 15:17:13
تصفيه‌خانه آبرساني كوثر در استان بوشهر به‌روزرساني مي‌شود
معاون برنامه ريزي و منابع انساني آبفای استان بوشهر گفت: براي بروز رساني تصفيه خانه خيرآباد براي آبرساني به شبكه استان 25 ميليارد ريال تخصيص يافته است.
به‌گزارش اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهدي محمدي با اشاره به اينكه تنها راه مقابله با كم آبي مديريت مصرف است اظهار داشت : بيش از 90 درصد آب آشاميدني استان بوشهر از طريق منابع آبي استان هاي همجوار تامين مي شود كه براي انتقال آن به شبكه آبرساني بيش از 700 كيلومتر خطوط انتقال ايجاد شده كه مشتركان بايد در مديريت مصرف با شركت آب و فاضلاب همراه باشند.
وي از اختصاص 55 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي آبرساني خبر داد و گفت: اين اعتبار براي تقوبت ايستگاه پمپاژ خط آبرساني كوثر در منطقه شبانكاره و بروز رساني تصفيه‌خانه آبرساني از خيرآباد اختصاص يافته است.
معاون برنامه ريزي و منابع انساني با اشاره به اينكه تصفيه خانه آبرساني خير آباد با ظرفيت كامل در مدار توليد قرار دارد، افزود: اين تصفيه‌خانه با اعتبارات تخصيصي بروز رساني خواهد شد كه اميدواريم مشتركان همگام با سياست هاي شركت آبفا در مصرف بهينه براي گذر از بحران كم آبي همراه باشند.
محمدي با اشاره به اختصاص 10 ميليارد تومان از محل اعتبارات ماده 10 (خشكسالي) و ماده 12 (مديريت بحران) براي ايستگاه پمپاژ شبانكاره بيان كرد: تجهيزات اين ايستگاه در مرحله خريدار مي باشد و نوسازي ايستگاه پمپاژ در دستور كار قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه تابستان كم آبي را در پيش رو داريم تاكيد كرد براي توزيع عادلانه آب در نقاط مختلف شهرها لازم است مردم ضمن مصرف بهينه از جلوگيري هدررفت آب تلاش كنند.
معاون برنامه ريزي و منابع انساني شركت آبفا استان بوشهر يكي از سياست‌هاي اين شركت را بهينه سازي الگوي مصرف آب دانست و خاطر نشان كرد اجراي طرح‌هاي كاهش هدررفت آب و مديريت مصرف در اولويت برنامه هاي شركت قرار گرفته است.
  • خبرنگار: محمدرضا رزمجو
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر