بخش برق
1396/10/24 12:21:00
برق؛ زیرساخت زیرساخت‌ها
تحقق اهداف برنامه ششم توسعه مستلزم تحقق اهداف صنعت برق است
صنعت برق کشور «زیرساخت زیرساخت» ها است و بدون تحقق اهداف این صنعت به جرأت می‌توان ادعا کرد که تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور، ایجاد 950 هزار اشتغال به‌صورت سالانه، کاهش بیکاری و البته فقرمطلق در کشور چندان قابل حصول نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، براساس گزارش‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تابستان 96 میزان اوج مصرف برق به رکورد بی سابقه 55 هزار و 400 مگاوات رسید که نسبت به پیک سال 95 حدود 7 درصد رشد را نشان داد.
به گفته «محمود حقی فام» معاون توزیع توانیر چنانچه مصرف برق در زمان اوج بار به اندازه 4000 مگاوات مدیریت نمی‌شد، ما شاهد رسیدن میزان مصرف برق کشور به چیزی نزدیک به 60 هزار مگاوات می‌شدیم که این امر می‌توانست زمینه ساز فروپاشی شبکه برق کشور باشد.
گزارش‌های موجود حاکی از این است که در سال جاری تا زمان پیک تابستان 97 برنامه ریزی شده که حداقل 3 تا 3500 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که تاکنون نیز 1904 مگاواتان وارد مدار شده است.
با این حال بر اساس پیش‌بینی‌های موجود برای مدیریت بار تابستان 97 می‌بایست یا ظرفیتی بیش از ظرفیت پیش بینی شده وارد مدار شود و یا اینکه میزان بار مدیریت شده در بخش‌های مختلف بیش از آن چیزی باشد که در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد.
البته در کنار مدیریت بار و ساخت نیروگاه‌های حرارتی جدید، از راه‌حل‌های دیگر می‌توان به افزایش راندمان نیروگاه‌ها اشاره کرد که در حال حاضر راندمان این نیروگاه‌ها حدود 38.5 درصد است.
بر اساس پیش بینی‌های موجود در برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه، میزان راندمان این نیروگاه‌ها باید به 42 درصد برسد که به گفته کارشناسان صنعت برق بوقوع پیوستن چنین امری نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی است.
گفته می‌شود براساس محاسبات انجام شده افزایش هر یک درصد متوسط راندمان نیروگاهی کشور چیزی نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
بر این اساس صنعت برق کشور تنها برای افزایش متوسط راندمان نیروگاهی کشور (براساس اهداف برنامه ششم توسعه) می‌بایست چیزی نزدیک به 7000 میلیارد تومان هزینه کند که براساس ارقام موجود از میزان بودجه و درآمد و هزینه صنعت برق در بخش‌های مختلف دیگر باید گفت دسترسی به این عدد نیازمند عزم جدی دولت برای کمک به این صنعت است.
باید توجه داشت که صنعت برق کشور «زیرساخت زیرساخت» ها است و بدون تحقق اهداف این صنعت به جرأت می‌توان ادعا کرد که تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور، ایجاد 950 هزار اشتغال به‌صورت سالانه، کاهش بیکاری و البته فقرمطلق در کشور چندان قابل حصول نخواهد بود.
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر