بخش آب
1396/06/20 11:36:00
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران:
آبگيري سد "هراز" منوط به سامان‌دهي مرکز زباله آمل است/ مخاطرات زيست محيطي خط قرمز بهره‌برداري از سد است
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران کيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي را خط قرمز وزارت نيرو دانست و گفت: آبگيري سد هراز تنها منوط به سامان دهي مرکز دفن زباله آمل و پاکسازي حوزه آبريز است.


مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران کيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي را خط قرمز وزارت نيرو دانست و گفت: آبگيري سد هراز تنها منوط به سامان دهي مرکز دفن زباله آمل و پاکسازي حوضه آبريز است.
مهندس "محمد حاج‌ رسولي‌ها" در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، در پاسخ به ابهامات موجود مرکز دفن زباله بالا دست سد هراز، گفت: مرکز دفن زباله آمل در حوضه آبريز سد قرار دارد و نه تنها در وضعيت فعلي بلکه پس از آبگيري نيز درون درياچه سد قرار نمي‌گيرد.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران با تاکيد بر اينکه وجود مرکز دفن زباله در حوضه آبريز از حساسيت توجه به آن نمي‌کاهد، يادآور شد: بر اساس مجوز سال 90 سازمان محيط زيست بايستي دو سال قبل از بهره‌برداري، وضعيت اين مرکز مشخص و امور مربوط به سامان دهي و انتقال آن پيش از آبگيري صورت بگيرد.
وي با تاکيد بر اينکه سد هراز به دليل مسائل اعتباري و مالي زودتر از سه يا چهار سال آينده به بهره‌برداري نخواهد رسيد، يادآور شد:‌ از دي ماه سال گذشته به منظور بررسي وضعيت آلاينده‌هاي حوضه پيرامون سد، مشاوري از سوي شرکت آب منطقه‌اي مازندران تعيين شده است تا به صورت دقيق به بررسي اثرات منابع آلاينده بر کيفيت آب رودخانه، تعيين ايستگاه اندازه‌گيري آنلاين کيفيت مخزن، ارائه برنامه جامع و عملياتي در جهت سامان دهي مرکز دپوي زباله و... بپردازد.

کيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي خط قرمز وزارت نيرو است
حاج‌ رسولي‌ها کيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي را خط قرمز وزارت نيرو دانست و افزود: تا قبل از تکميل اين مطالعات، تاييد آن از سوي سازمان محيط زيست و اجراي کامل طرح، مورد تاييد مشاور و سازمان براي پاکسازي حوضه آبريز، آبگيري اين سد به منظور تامين آب شرب صورت نخواهد گرفت.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينکه جانمايي محل جديد دپوي زباله‌هاي آمل بر عهده شهرداري و محيط زيست است، تصريح کرد:‌ نحوه حفاظت، کنترل و پاکسازي آلاينده‌هاي حوضه آبريز سد در شرح خدمات مشاور گنجانده شده است که دي‌ماه امسال پس از تاييد سازمان محيط زيست عمليات اجرايي آن نيز آغاز خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه قبل از آبگيري سد هراز طرح‌هاي ضروري به منظور پاکسازي حوضه صورت خواهد گرفت، گفت:‌ يکي از موضوعات مهمي که از سوي مشاور در حال بررسي است ساماندهی شيرابه‌هاي مرکز دفن زباله تعریف شده است، تا با استفاده از شيوه‌هاي نوين موجود در دنيا بتوانيم از نفوذ اين شيرابه‌ها به داخل رودخانه جلوگيري کنيم.

 
  • خبرنگار: رسول صادقی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد